سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
پاکدامنى زیور درویشى است ، و سپاس زینت توانگرى . [نهج البلاغه]